Reglement

Reglement Avondvierdaagse Sliedrecht

Voor deelname aan de Avondvierdaagse Sliedrecht geldt een reglement. Alle begeleiders en (ouders van) deelnemers dienen op de hoogte te zijn van deze regels voor de Avondvierdaagse Sliedrecht.

De Avondvierdaagse Sliedrecht is lid van de Stichting Evenementen Sliedrecht en is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De regels en richtlijnen van deze bond gelden ook voor de Avondvierdaagse Sliedrecht.

 1. Deelname
  Deelname staat open voor iedereen. Men dient vier dagen te wandelen. Per dag inschrijven is niet mogelijk. Afstanden: De totale afstand van de Avondvierdaagse Sliedrecht is:
  40 km (4×10 km), 20 km (4×5 km), 12 km (4×3 km)
  Voor de bewoners van de Merwebolder zijn speciale routes uitgezet van 3 km. De vrijdag is 5 km, zodat zij naar het IJsbaanterrein kunnen komen.
  Voor de bewoners van verpleeghuis Waerthove en omliggende verpleeghuizen zijn ook speciale routes uitgezet van 3km.
  De afstanden kunnen een marge hebben van circa 1 km.
 2. Inschrijven en betalen
  Inschrijven en betalen (via ideal) is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website Avondvierdaagse-Sliedrecht.nl. Betaling gebeurt direct bij inschrijving.
 3. Start- en finishlocatie
  IJsbaanterrein, Lijsterweg 60, 3362 BK Sliedrecht. Deelnemers van Waerthove en Merwebolder starten vanaf hun locatie.
 4. Aanmelding 1e dag
  Aanmelding op dinsdag tussen 18.00 en 18.30 uur op het ijsbaanterrein (Lijsterweg 60, 3362 BK Sliedrecht). Tevens wordt de start-/controlekaart en de routebeschrijvingen uitgereik. Vind ook online de routes.
 5. Start/controlekaarten
  Deelname is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een startkaart. Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start-/controlekaart voor de wandeldagen. Groepen ontvangen per groep één kaart. Iedere avond ontvangt je bij aanmelding een stempel. Op de route is er één controle en wordt de kaart gestempeld. Controleurs zijn op de route te herkennen aan hun gele hesje. Bij afmelding na de wandeling op het IJsbaanterrein wordt een laatste en derde stempel op de kaart gezet. U kunt hiervoor terecht bij de controleposten.
 6. Starttijden
  Dinsdag t/m vrijdag is de vertrektijd 18.30 uur. Het IJsbaanterrein is vanaf 18:00 uur geopend. Indien u de 10 km wandelt, dan kunt u om 18.00 uur vertrekken.
 7. Wandelroutes
  Voor iedere dag zijn afwisselende wandelroutes samengesteld. Hoofdwegen worden zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van fiets en wandelpaden. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op de weg c.q. van de controleurs/verkeersregelaars.
 8. Kleding
  Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.
 9. Wandeltempo
  De beschikbare tijd voor het afleggen van de wandelroutes is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Hardlopen is niet toegestaan.
 10. Passeren
  Het passeren van andere deelnemers is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor andere weggebruikers
 11. Begeleiders
  De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de deelnemers die zij begeleiden. Dit houdt in dat iedereen zich moet houden aan het reglement en dat groepen netjes bij elkaar blijven lopen.
 12. Muziek
  Het is niet toegestaan tijdens de Avondvierdaagse Sliedrecht geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Zingen is daarin tegen wel toegestaan. Toon respect tijdens de wandelavonden voor medemens en natuur. Wees geen last voor andere lopers en omwonenden.
 13. Opvolgen aanwijzingen
  Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. te allen tijde worden opgevolgd.
 14. Huisdieren
  Het meenemen van huisdieren op de wandelroutes is niet toegestaan.
 15. Gebruik beeltenis
  Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Avondvierdaagse Sliedrecht, Stichting Evenementen Sliedrecht en van de KWBN zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 16. Aansprakelijkheid
  Deelname aan de wandeltocht geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Stichting Evenementen Sliedrecht is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Sliedrecht verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.
 17. Beslissingsbevoegdheid
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Evenementen Sliedrecht.
 18. Persoonsgegevens
  De Avondvierdaagse Sliedrecht (onderdeel van de Stichting Evenementen Sliedrecht) verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie van de Avondvierdaagse Sliedrecht kan bij inschrijving voor deelname verschillende gegevens van de deelnemers verwerken, zoals NAW-gegevens. De Avondvierdaagse Sliedrecht gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en verbetering van de dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden. De organisatie van de Avondvierdaagse Sliedrecht zorgt ervoor dat deze informatie goed is beveiligd.
 19. Restitutie
  Bij annulering wordt er geen inschrijfgeld geretourneerd.

Sliedrecht, juni 2023